מרכז מורשת מנחם בגין | קטלוג קורסים

ימי שלישי מחיר תאריכים: ,1.12 ,24.11 ,17.11 ,10.11 ,3.11 12.1 ,5.1 ,29.12 ,22.12 ,8.12 20:00 מפגשים 10 לפרטים: החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן המרצה: ד"ר גבריאל ברקאי, - מכתבי אל עמרה וכתובות נוספות אל אדוני המלך << לפני הספירה 10- - כתובות מן המאה ה האם זו עברית? << - כתובות מכפר השילוח השר והנביא ישעיהו << - כתובת השילוח וילכו המים מן המוצא אל הבריכה << - בולות מעיר דוד האם אתה אוסף בולים? << - חותמות מירושלים שימני כחותם על ליבך << - טביעות "למלך" וטביעות חותם אחרות המנהל של חזקיהו << כתובות מהר הבית וסביבתו << - ברכת הכוהנים בכתף הינום יברכך ה' וישמרך << כתובות מאוזמלות << )הקורס יכלול סיור במוזיאון ישראל( כתובות מירושלים הקדומה ירושלים הייתה בירת ממלכת בית דוד, מקום המקדש. רובו של התנ"ך נכתב בה, היא היתה מוקד של פעילות ספרותית, כהנית, נבואית ומנהלית שנה מתנהלות חפירות 150- מלכותית. זה למעלה מ ארכיאולוגיות בירושלים. האם היו בעיר בתי ספר? מה הייתה תפוצת ידיעת הקריאה והכתיבה? מתי החלה הכתיבה בירושלים, מתי היה שיאה? ואילו כתובות חשובות מימי הבית הראשון התגלו? בין הנושאים בהם נעסוק: 480 2020-2021 קטלוג קורסים התשפ "א להרשמה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=